Đã hình thành kênh ngoại giao thang máy tại Hà Nội

  |  

Trong lịch sử quan hệ đối ngoại quốc tế đã từng xuất hiện không ít các kênh ngoại giao phi chính thức nhưng lại khá hiệu quả và phá tan bầu không khí căng thẳng trước đó giữa hai bên, điển hình như ngoại giao bóng bàn

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  |  

Công ty cổ phần chính là mô hình kinh tế tiến bộ của xã hội văn minh loài người hiện nay, để hiểu một cách đơn giản nhất thì chúng ta hiểu Công ty cổ phần chính là một “nhà nước” thu nhỏ và ở đó Đại hội đồng cổ đông Công ty đóng vai trò như là cơ quan lập pháp, là cơ quan quyết định phương hướng phát triển và những vấn đề trọng đại khác của công ty

Phí cấp biển ô tô tăng gấp 10 lần

  |  

Để giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại một số các thành phố lớn. Ngày 21/12/2010, Bộ Tài chính đã quyết định tăng trần phí cấp biển ô tô lên mức 20 triệu đồng mỗi xe cấp mới. So với mức cũ (2 triệu đồng một lần), phí cấp mới này tăng tới 10 lần.

Thúc đẩy văn hoá hợp tác trong tổ chức (Phần 2)

  |  

Trong những hoạt động về nhân lực mà tôi nghiên cứu, điều tác động nhiều nhất tới những người và nhóm làm việc có tinh thần hợp tác cao nhất chính là kinh nghiệm của người hướng dẫn.