Tháng 1/2011 - Tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 149,8 nghìn tỷ đồng

Tổng Cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên cả nước tháng 1/2011 ước tính đạt 149,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2011, kinh doanh thương nghiệp đạt 118,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước; khách sạn, nhà hàng 16,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6%; dịch vụ 13,6 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6%; du lịch đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%.

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2011 ước tính bằng 4% dự toán năm, trong đó các khoản thu nội địa bằng 4,4%; thu từ dầu thô bằng 3,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 3%.

Tính riêng trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước bằng 4,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước bằng 4,4%; thuế thu nhập cá nhân bằng 3,1%; thu phí xăng dầu bằng 4,3%; thu phí, lệ phí bằng 3,7%.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 01/2011, tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính bằng 3,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển bằng 2,6%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính bằng 3,9%; chi trả nợ và viện trợ bằng 3,7%.
Share on facebook Share on twitter Share on google Share on zingme Share on linkedin