Quảng cáo truyền miệng Chi phí ít hiệu quả cao

  |  

Hình thức sơ khai nhất của quảng cáo là thông qua hình thức truyền miệng của người thân và bạn bè. Sau này cùng với sự phát triển của xã hội truyền thông, quảng cáo truyền miệng cũng có một số thay đổi nhưng vẫn duy trì đặc tính “Chi phí ít, hiệu quả cao”. Dưới đây là một số sách lược và phương thức tiến hành quảng cáo truyền miệng.

Niềm đam mê khoa học đã ngấm vào máu tôi

  |  

Sau tràng pháo tay nồng nhiệt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gần 4.000 người tại Trung tâm hội nghị quốc gia, GS Ngô Bảo Châu xúc động kể về cuộc sống vất vả thời thơ ấu, những buổi học trong căn phòng 8m2 của thầy và năm tháng nghiên cứu bổ đề tại Pháp, Mỹ.

Thúc đẩy văn hoá hợp tác trong tổ chức (Phần 1)

  |  

Trong môi trường làm việc có mối liên hệ như ngày nay, làm việc với người khác chặt chẽ, sáng tạo, toàn cầu và năng suất, sẽ thúc đẩy hiệu quả làm việc của tổ chức và cá nhân.